Селскостопански машини

Земеделската техника от Tehnos, която е резултат от нашите знания, развитие и изпитания има здрава конструкция, всеобхватна функционалност и дълъг експлоатационен живот.

Съвременните технически характеристики и дизайн, както и патентованите решения са гаранция за високо качество и безаварийна работа.

Някои от нашите най-важни патентовани решения

Нисковибрационен ротор – LW

Патентованото разпределение на чуковете върху ротора осигурява по-малко вибрации. Това означава гладка работа и по-дълъг експлоатационен живот на машината. От диаграмата се виждат минимално напрежение на огъване и минимални деформации.

Патентът Low Vib (LW) позволява по-бързо въртене на ротора и по-висока периферна скорост на чуковете, което значително увеличава ефекта от мулчирането.


Наклонен двоен шарнир

Патентованият двоен шарнир осигурява еднакво и едновременно изместване и повдигане на странично изнесения надробител при удар в препятствие. Това позволява безопасно преминаване през препятствия. Връщането на машината в работно положение се осигурява чрез монтираните опънови пружини.

Хидравлична система за безопасност

Патентованата хидравлична система за безопасност с изместване по успоредник осигурява компенсация на странично изнесения надробител и освобождаване на навесната система при срещане на препятствие. Връщането на машината в работно положение се осигурява чрез хидравличен разпределител.

Mулчери

Надробителят е машина, която е предназначена за мулчиране на растителни остатъци в земеделието, лозарството, овощарството и за почистване на земеделски, общински и инфраструктурни обекти.

Картофопроизводство

Автоматичната или полуавтоматичната сеялка за картофи, култиваторът и картофовадачката са машини, които са подходящи за малки селскостопански площи. Техният широк набор от функции и издръжливостта им са характеристики, които се оценяват ежедневно от фермерите.

Обработка на полета

Култиваторът за различни видове култури и разпръсквачът на изкуствен тор са предназначени за обработка на полета през цялата година.

Имате ли въпроси?    Нуждаете ли се от помощ?

С удоволствие ще ви помогнем и ще ви изпратим информация.

Изпращане на запитване