Mулчери

Надробителят е машина, която е предназначена за мулчиране на растителни остатъци в земеделието, лозарството, овощарството и за почистване на земеделски, общински и инфраструктурни обекти.
Универсални надробители

Универсални
надробители

Те се използват за мулчиране на остатъци от реколтата в селското стопанство (царевица, слама, картофени кълнове, слънчоглед, зелен тор), съоръжения (крайпътни пространства, железопътни линии, инфраструктурни обекти, насипи и по протежение на водни пътища), овощарство и лозарство (клони, лозови клонки, тревни площи), както и за разчистване на пасища.


Вижте подробното описание

Полеви шредери

Полеви
шредери

Полевите шредери здрави и гъвкави машини за работа върху големи площи обработваема земя с високи работни скорости. Те са създадени главно за мулчиране на зърнени и царевични стърнища, трева, слънчоглед и други култури, използвани за зелено торене.
Вижте подробното описание

Странично изнесени надробители

Странично изнесени
надробители

В допълнение към универсалното приложение в селското стопанство те са конструирани за мулчиране на общински площи с наклон от +90°/-60°, основно брегове на речни корита, канали, крайпътни пространства и ливади, овощни градини и пасища.Вижте подробното описание

Довършителни надробители

Довършителни
надробители
 

Те са предназначени предимно за бързо и ефективно мулчиране и косене на трева в овощни градини, лозя, паркове, пасища, летища, игрища за голф и др.
Вижте подробното описание

Надробители за
овощни градини и лозя

Те са предназначени за професионално използване в лозя и в овощарството за косене на прорастъци, клони и трева.

 


Вижте подробното описание

Горски шредери

Те се използват за почистване на обраснали повърхности и поддръжка на гори и обработваеми земи. Предназначени са за смилане на всякакви видове дървесина, клони, храсти, дървесни растителни остатъци, шубраци, съчки и тънки стволове.


Вижте подробното описание

Надробители за аспержи

Лесна за употреба, специализирано приложение и практична конструкция – всичко това дава на потребителите надеждността и удобството, от което се нуждаят, като осигурява стабилно висококачествено косене.


Вижте подробното описание

Имате ли въпроси?    Нуждаете ли се от помощ?

С удоволствие ще ви помогнем и ще ви изпратим информация.

Изпращане на запитване